Sołectwo

Rada Sołecka

Sołtys: Robert Kirkiewicz

Członkowie Rady:

Daniela Tur

Anna Bobak

Agata Maślanka

Katarzyna Gargała

Ryszard Żurawski