Sołectwo

Rada Sołecka

Sołtys: Krzysztof Herda

Członkowie Rady:

Marta Moch

Aneta Krak

Józef Maślanka

Grzegorz Górni

Dariusz Samodur

Krzysztof Łazikowski

Piotr Makała