Parafia

Historia Kościoła p.w. św. Mikołaja:

Pierwsze wzmianki o samym kościele w Jaszkowej Górnej pochodzą z 1380 r.

W 1558 r. powstaje nowy kościół w stylu renesansowym. W XVIII w. następuje gruntowna przebudowa kościoła w stylu barokowym, która kończy się w 1777 r. powstała budowla jednonawowa, murowana, sklepiona kolebkowo, zamknięta od wschodu półkolistą absydą. Po obu stronach prezbiterium umieszczono dwie kaplice, otwierające się arkadami do wnętrza świątyni. Wzniesiona od zachodu wieża pokryta jest barokowym hełmem. Na zewnątrz proste elewacje, urozmaicone ramowym podziałem. Do najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni należą późnobarokowy ołtarz główny, ambona z początku XVII wieku o formach późnorenesansowych oraz rzeźby i obrazy z XVIII wieku.

Kościół otacza mur cmentarny z okazałym budynkiem bramnym z 1706 roku. Po bokach znajdują się wejścia, a po środku kaplica z barokowo – rokokowym ołtarzem i figurą św. Anny Samotrzeciej.

Parafia św. Mikołaja od marca 1946 do czerwca 1970 roku była częścią parafii św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej. Późna jesienią 1951 roku przybyły do Jaszkowej Górnej siostry opieki św. Józefa Oblubieńca, które z tą miejscowością nierozerwalnie były związane przez 41 lat. 1 czerwca 1970 roku Jaszkowa Górna staje się samodzielną parafią.

Ostatnie lata są okresem przywrócenia dawnej świetności świątyni.

JASZKOWA  GÓRNA

Parafia św. Mikołaja

Jaszkowa Górna 69

57-312 Jaszkowa Górna

PORZĄDEK  MSZY  ŚWIĘTEJ

Niedziele i święta –

  • 7.30 kościół parafialny.
  • 9.30 kościół filialny w Droszkowie.
  • 11.00 suma w kościele parafialnym.

Dni powszednie w kościele parafialnym:

  • 17.00 Msza św. w sezonie zimowym.
  • 18.00 Msza św. w sezonie letnim.

Nowenna do MBNP w każdą środę.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy poniedziałek.

Dzień fatimski

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października.

Spowiedź św. 30 minut przed Mszą św.

ADORACJA WIECZYSTA w PARAFII:

7 marca i 6 września

ODPUSTY:

  • 26 lipca – kaplica św. Anny.
  • 4 grudnia – kościół filialny pw. św. Barbary w Droszkowie.
  • 6 grudnia – kościół parafialny pw. św. Mikołaja.

Kancelaria parafialna czynna po Mszy św. wieczornej.

Tel.: 74/8687806

603974311

Nr konta parafialnego: 89952300010000808020000001

KONTAKT

Jaszkowa Górna 69

57-312 Jaszkowa Górna

Parafia św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej

Jaszkowa Górna 69

57-312 Jaszkowa Górna

ks. proboszcz Roman Rak

Tel.: 74/8687806, tel. kom: 603974311