Koło gospodyń wiejskich

Niezwykle prężną organizacją jest Koło Gospodyń Wiejskich liczące 15 członkiń,  przy którym działa zespół śpiewaczy „Górnianki”.

Koło rozpoczęło swoją działalność w 1955 r. pod pierwotną nazwą „Liga Kobiet” zrzeszało 35 członkiń; założycielką i pierwszą przewodniczącą była pani Zofia Gaweł.

Już w początkowym etapie swojej działalności Panie organizowały liczne imprezy okolicznościowe, aktywizujące lokalna społeczność do kulturalnego spędzania wolnego czasu. W miłym gronie i przyjaznej atmosferze obchodzono nie tylko Dzień Kobiet, Dzień Dziecka czy Dzień Nauczyciela, organizowano również zabawy taneczne, z których dochód był przeznaczany na polepszanie warunków lokalowych Koła.

„Górnianki” zachęcały również wszystkie mieszkanki Jaszkowej Górnej do uczestniczenia w warsztatach i kursach – pierwszy przeprowadzony kurs, dotyczył nauki kroju i szycia i cieszył się znacznym powodzeniem. Na kolejne warsztaty: tkackie, racjonalnego żywienia rodziny, czy robótek ręcznych na drutach również nie brakowało chętnych.

W 1959 roku przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Jaszkowej Górnej została Pani Helena Kleszczyńska, w tym czasie Koło liczyło już prawie 100 członkiń. Praca i zaangażowanie w rozwój kulturalny swojej miejscowości, rodziły potrzebę oderwania się od codzienności, dlatego gospodynie wiejskie wyjeżdżały na przedstawienia teatralne do Wrocławia, a także na występy ludowych zespołów śpiewaczych. Podczas jednego z wielu takich wyjazdów, Panie miały możliwość wysłuchania i obejrzenia zespołu „Mazowsze”. Występ ten stał się inspiracją do założenia własnego zespołu folklorystycznego, dlatego rok 1964 jest przełomową datą w historii działalności Koła. Od tego momentu KGW coraz częściej brało udział w różnorodnych konkursach: m.in. wypieków chleba i ciast ( w 1998 r. zdobyły Srebrną Blachę) ,wystawach tradycji wielkanocnych, festiwalach twórczości ludowej, biesiadach grup ludowych, dożynkach – zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, promowały Gminę Kłodzko w Polsce ( w takich miastach jak: Wolin, Bytom Odrzański, Kamień Pomorski, Okowy).

Od 1992 r. przewodniczącą Koła jest Pani Halina Jurak, pod jej przewodnictwem Zespół folklorystyczny często uczestniczył w różnorodnych konkursach śpiewaczych. Jednymi z ważniejszych i bardzo mile wspominanych są wyjazdy do Kamienia Pomorskiego na Festiwal Współczesnej Piosenki Ludowej. Na szczególną uwagę zasługuje zdobycie nagrody roku 2002 Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicilatus” w kategorii najlepsza działalność kulturalna, oraz odznaczenie pani Haliny Jurak medalem zasłużony dla rolnictwa. W 2005 r. KGW wygrało II edycję Listy Ludowych Przebojów Polskiego Radia Wrocław; nagrodą za to zwycięstwo jest płyta zatytułowana „Kapela Ludowa – Górnianki” nagrana w Polskim Radiu Wrocław 16 kwietnia 2005 r.