JASZKOWA GÓRNA

DANE STATYSTYCZNE

Powierzchnia:  2 461 ha
Liczba mieszkańców:  911

  • Parafia Rzymsko-Katolicka: Proboszcz - Roman Rak, tel. 748687806
  • Radny Gminy Kłodzko: Krzysztof Herda, tel. 691257095
  • Sołtys: Robert Kirkiewicz tel . 607383913
  • Samorządowy koordynator: Michał Piszczyk tel. 746474152
  • Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich: Halina Jurak, tel. 748686001
  • Opiekun świetlicy:
  • Filia BPGK – bibliotekarz: Agata Maślanka, tel. 748687613
POŁOŻENIE

Jaszkowa Górna położona jest w malowniczej dolinie, na granicy Gór Złotych oraz Kotliny Kłodzkiej i należy do jednej z najdłuższych wsi o układzie łańcuchowym w Gminie Kłodzko. Od strony Kłodzka łączy się bezpośrednio z Jaszkową Dolną, w górnej części jej granice sięgają Przełęczy Droszkowskiej.  Niewielka część wsi, która obejmuje górski kompleks leśny z wzniesieniem Ptasznik (719 m.n.p.m.) znajduje się na granicy Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Znaczącym potencjałem wioski jest zachowane w stanie naturalnym środowisko przyrodnicze o bogatej i różnorodnej florze i faunie.

HISTORIA
Wieś jest jedną z najstarszych w Gminie Kłodzko. Tereny na których powstała były zasiedlone już w neolicie, o czym świadczy znalezisko: kamienna motyka z tego okresu. Pierwsze wzmianki o J.G. pochodzą z 1324 r. w dokumencie mówiącym o opłacie na rzecz Kościoła w Kłodzku; po lokacji na prawie niemieckim w 1328 r. utworzono tu wolne sędziostwo. Burzliwy okres J.G. przeżywała w I poł. XVII w., - na skutek represji wobec protestantów i przymusowej kontrybucji, chłopi z okolicznych wsi założyli związek obronny.

Bunt chłopski został krwawo stłumiony przez stacjonujący wówczas w J.G oddział Lisowczyków. W II poł. XVIII w podczas wojen napoleońskich J.G. posiadała duże znaczenie strategiczne, w 1807r. wobec spodziewanego ataku wojsk francuskich wieś umocniono fortyfikacjami ziemnymi; pomimo zwycięstwa wojsk francuskich wioska pozostała we władaniu Prus. Po 1945 r. J.G. pozostała wsią rolniczą, której korzystne położenie i warunki sprzyjały rozwojowi rolnictwa i turystyki.