Biblioteka

Biblioteka w Jaszkowej Górnej powstała w roku 1949. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną. W 1978 roku uzyskała statut Biblioteki Centralnej koordynującej działalność ośmiu filii na terenie Gminy Kłodzko. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bierkowicach, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie.

W roku 1981 Biblioteka przeniesiona została do budynku Domu Ludowego, a w roku 2010 przeniosła się do budynku po byłej Szkole Podstawowej.

 

Bibliotekarki na przestrzeni lat:

  • ZOFIA ŁUKASIEWICZ
  • MARIA SZWED
  • STANISŁAWA WYSPIAŃSKA – SKAWINA
  • BOŻENA SIMLAT
  • JOANNA MŁYNAROWICZ
  • URSZULA PANTERAŁKA
  • AGATA MAŚLANKA