Renowacja przystanku

Dnia 18 Lipca Rozpoczęto kapitalny remont przystanku przy Remizie OSP. Jego stan był fatalny. Dzięki zaangażowaniu Pana sołtysa Roberta Kirkiewicz oraz mieszkańców wsi dnia 1 sierpnia udało się zakończyć prace remontowe nad przystankiem. Dziękujemy za pomoc paniom: Danieli Tur, Katarzynie Zoran, Lidii Kwinta, Marcie Zaremba, Krystynie Skotnickiej, Kamili Suchorskiej, Grażynie Tuchy oraz Panom: Waldemarowi Glac, Tomaszowi Glac, Andrzejowi  Dżugaj. (zdjęcia w galerii)

 

 

 

 

 

Pogoda nie straszna na naprawy

Dnia 13 Lipca Pan Sołtys Robert Kirkiewicz z pomocą mieszkańców Jaszkowej Górnej rozpoczęli naprawę mostku, który mieści się przy wejściu na boisko. Mimo pogody, która nie sprzyjała, to nikt z pracujących się nie poddawał. Dnia 2 sierpnia zakończono prace nad mostkiem. Dziękujemy za pomoc Panom: Tomaszowi Glac, Zbigniewowi Chciuk,Ryszardowi Żurawskiemu oraz najmłodszemu pomocnikowi Patrykowi Gargała. (zdjęcia w galerii)

 

 

 

 

 

Dzieło mieszkańców

Dnia 20 lipca 2019 r. W Jaszkowej Górnej powstało wielkie dzieło. Dzięki inicjatywie Pana Sołtysa oraz mieszkańców wsi przed wejściem do kościoła został zrobiony różaniec. Dzieło to zostało wykonane od początku do końca rękoma naszych mieszkańców , praca pochłonęła cały dzień. Dziękujemy wszystkim , którzy pomagali przy zrobieniu różańca.(więcej zdjęć w galerii)

 

 

 

TABLICE OGŁOSZEŃ

Na prośbę mieszkańców Jaszkowej Górnej, Pan sołtys wraz z małą pomocą młodych mieszkańców zrobili tablice ogłoszeń,które będą mieściły się obok przystanków autobusowych.

 

Sprzątanie naszej Jaszkowskiej ziemi

Dnia 3 lipca w sołectwie Jaszkowa Górna Pan sołtys z Radą Sołecką , Stowarzyszeniem PRO-BONO, mieszkańcami Jaszkowej oraz dziećmi sprzątali naszą małą wioskę. Po ciężkiej pracy wszyscy zostali zaproszeni na ognisko i kiełbaski. Dziękujemy wszystkim za pomoc.