ZAKOŃCZONO PRACE PRZY PRZYSTANKU

Dnia 1 Czerwca zakończono pracę przy przystanku autobusowym.

Dziękujemy Panu Sołtysowi oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc przy zrobieniu od podstaw małego ale funkcjonalnego miejsca.

 

(zdjęcia w galerii)

 

 

Z MASECZKAMI DO MIESZKAŃCÓW

Dnia 3 Maja Sołtys , Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna rozdała maseczki ochronne dla mieszkańców w związku z pandemią jaka panuje. Zostały one zakupione w części z nagrody za 3 miejsce w konkursie ”najpiękniejsza wieś” w kwocie 3000 zł oraz 400 zł za ”centrum świąteczne”. Łączna kwota 3400 zł.

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich

 

 

OGRODZENIE PRZY DOMU LUDOWYM

Zostały zakończone prace przy ogrodzeniu , które mieści się przy Domu Ludowym.

Dziękujemy Panu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej za zrobienie i pomalowanie ogrodzenia.

Spis próbny mieszkańców Gminy Kłodzko!

 

Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy Kłodzko przeprowadzany jest spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Jego adresatami są wszyscy mieszkańcy. Spis będzie przeprowadzony w bezpieczny dla zdrowia mieszkańców sposób, tj. wyłącznie poprzez samospis internetowy – aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/ – lub wywiad telefoniczny. Spis próbny, zgodnie z ustawą o NSP 2021, jest obowiązkowy (Dz.U. poz. 1775).

Gmina Kłodzko jest jedną z szesnastu gmin w kraju i jedyną na Dolnym Śląsku wytypowaną do przeprowadzenia spisu próbnego. Udział w nim biorą wszyscy mieszkańcy, ale Uwaga: w tej sprawie nikt nie zapuka do drzwi! Informacje zbierane są wyłącznie drogą elektroniczną przez Internet bądź telefonicznie. Każdy może dokonać samospisu (samodzielnie spisać się przez Internet) – wystarczy otworzyć aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie https://spis.gov.pl/. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas czeka na telefon od rachmistrza – pracownika GUS. W obu przypadkach poufność i bezpieczeństwo przekazanych danych jest przez GUS gwarantowane tajemnicą statystyczną.

Dodatkowe informacje na temat spisu można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na dedykowaną infolinię, pod nr telefonu: 22 279 99 99, wew. 8 lub korzystając ze strony internetowej https://spis.gov.pl/. Informacje udzielane są także w Urzędzie Gminy w Kłodzku, wyłącznie telefonicznie pod numerem: 74 647 41 01 lub e-mailem: sekretariat@gmina.klodzko.pl w godzinach pracy UG: poniedziałek, środa, czwartek i piątek – 7:30 – 15:00, we wtorki – 8:00-15:00.

 

Do formularza spisowego możesz zalogować się na trzy sposoby:

     * Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwiający dostęp do aplikacji samospisu NSP za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne niektórych banków)
 * Za pomocą PESEL
* Za pomocą kodu mieszkania
, który otrzymałeś w liście Prezesa GUS (w przypadku, gdy nie masz możliwości zalogowania przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej ani PESEL)

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie wiejskie dnia 20.02.2020 r

o godzinie 18:00 w Domu Ludowym

Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

 

ODPUST PARAFIALNY

Dnia 6 grudnia 2019 roku w naszej parafii obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci Św. Mikołaja. Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Krzystek z parafii p.w. Św Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie. Wygłosił również Słowo Boże, w którym podkreślił znaczenie ludzkiej dobroci względem drugiego człowieka oraz miłości do bliźniego w okresie adwentu. Nie zabrakło samego św. Mikołaja, który obdarował dzieci i dorosłych podarunkami. Po Mszy świętej goście i parafianie zostali zaproszeni na uroczystą agapę do Domu Ludowego gdzie czekał ciepły posiłek przygotowany przez Panie z KGW oraz stowarzyszenia PRO BONO. Dziękujemy wszystkim obecnym na tej uroczystości.(zdjęcia w galerii)

Renowacja przystanku

Dnia 18 Lipca Rozpoczęto kapitalny remont przystanku przy Remizie OSP. Jego stan był fatalny. Dzięki zaangażowaniu Pana sołtysa Roberta Kirkiewicz oraz mieszkańców wsi dnia 1 sierpnia udało się zakończyć prace remontowe nad przystankiem. Dziękujemy za pomoc paniom: Danieli Tur, Katarzynie Zoran, Lidii Kwinta, Marcie Zaremba, Krystynie Skotnickiej, Kamili Suchorskiej, Grażynie Tuchy oraz Panom: Waldemarowi Glac, Tomaszowi Glac, Andrzejowi  Dżugaj. (zdjęcia w galerii)

 

 

 

 

 

Pogoda nie straszna na naprawy

Dnia 13 Lipca Pan Sołtys Robert Kirkiewicz z pomocą mieszkańców Jaszkowej Górnej rozpoczęli naprawę mostku, który mieści się przy wejściu na boisko. Mimo pogody, która nie sprzyjała, to nikt z pracujących się nie poddawał. Dnia 2 sierpnia zakończono prace nad mostkiem. Dziękujemy za pomoc Panom: Tomaszowi Glac, Zbigniewowi Chciuk,Ryszardowi Żurawskiemu oraz najmłodszemu pomocnikowi Patrykowi Gargała. (zdjęcia w galerii)