Z MASECZKAMI DO MIESZKAŃCÓW

Dnia 3 Maja Sołtys , Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna rozdała maseczki ochronne dla mieszkańców w związku z pandemią jaka panuje. Zostały one zakupione w części z nagrody za 3 miejsce w konkursie ”najpiękniejsza wieś” w kwocie 3000 zł oraz 400 zł za ”centrum świąteczne”. Łączna kwota 3400 zł.

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich