Spis próbny mieszkańców Gminy Kłodzko!

 

Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy Kłodzko przeprowadzany jest spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Jego adresatami są wszyscy mieszkańcy. Spis będzie przeprowadzony w bezpieczny dla zdrowia mieszkańców sposób, tj. wyłącznie poprzez samospis internetowy – aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/ – lub wywiad telefoniczny. Spis próbny, zgodnie z ustawą o NSP 2021, jest obowiązkowy (Dz.U. poz. 1775).

Gmina Kłodzko jest jedną z szesnastu gmin w kraju i jedyną na Dolnym Śląsku wytypowaną do przeprowadzenia spisu próbnego. Udział w nim biorą wszyscy mieszkańcy, ale Uwaga: w tej sprawie nikt nie zapuka do drzwi! Informacje zbierane są wyłącznie drogą elektroniczną przez Internet bądź telefonicznie. Każdy może dokonać samospisu (samodzielnie spisać się przez Internet) – wystarczy otworzyć aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie https://spis.gov.pl/. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas czeka na telefon od rachmistrza – pracownika GUS. W obu przypadkach poufność i bezpieczeństwo przekazanych danych jest przez GUS gwarantowane tajemnicą statystyczną.

Dodatkowe informacje na temat spisu można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na dedykowaną infolinię, pod nr telefonu: 22 279 99 99, wew. 8 lub korzystając ze strony internetowej https://spis.gov.pl/. Informacje udzielane są także w Urzędzie Gminy w Kłodzku, wyłącznie telefonicznie pod numerem: 74 647 41 01 lub e-mailem: sekretariat@gmina.klodzko.pl w godzinach pracy UG: poniedziałek, środa, czwartek i piątek – 7:30 – 15:00, we wtorki – 8:00-15:00.

 

Do formularza spisowego możesz zalogować się na trzy sposoby:

     * Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwiający dostęp do aplikacji samospisu NSP za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne niektórych banków)
 * Za pomocą PESEL
* Za pomocą kodu mieszkania
, który otrzymałeś w liście Prezesa GUS (w przypadku, gdy nie masz możliwości zalogowania przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej ani PESEL)