Renowacja przystanku

Dnia 18 Lipca Rozpoczęto kapitalny remont przystanku przy Remizie OSP. Jego stan był fatalny. Dzięki zaangażowaniu Pana sołtysa Roberta Kirkiewicz oraz mieszkańców wsi dnia 1 sierpnia udało się zakończyć prace remontowe nad przystankiem. Dziękujemy za pomoc paniom: Danieli Tur, Katarzynie Zoran, Lidii Kwinta, Marcie Zaremba, Krystynie Skotnickiej, Kamili Suchorskiej, Grażynie Tuchy oraz Panom: Waldemarowi Glac, Tomaszowi Glac, Andrzejowi  Dżugaj. (zdjęcia w galerii)