Pogoda nie straszna na naprawy

Dnia 13 Lipca Pan Sołtys Robert Kirkiewicz z pomocą mieszkańców Jaszkowej Górnej rozpoczęli naprawę mostku, który mieści się przy wejściu na boisko. Mimo pogody, która nie sprzyjała, to nikt z pracujących się nie poddawał. Dnia 2 sierpnia zakończono prace nad mostkiem. Dziękujemy za pomoc Panom: Tomaszowi Glac, Zbigniewowi Chciuk,Ryszardowi Żurawskiemu oraz najmłodszemu pomocnikowi Patrykowi Gargała. (zdjęcia w galerii)