Wyniki po II Przeglądach Wsi w Konkursie ,, Piękna i Aktywna Wieś Gminy Kłodzko 2019”

Wieś Jaszkowa Górna po II przeglądzie Wsi zajmuje 3 miejsce.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc składamy serdeczne podziękowania.