USTALENIE RADY SOŁECKIEJ DOTYCZĄCE ZMIAN BUDŻETU NA ROK 2019

  1. Integracja – 4000 zł : Mikołaj , św. Anny , koniec roku
  2. Porządki i estetyka wsi – 13 500 zł
  3. Zakup i doposażenie biblioteki – 1000 zł
  4. Doposażenie , zakup kubła przy Domu Ludowym – 3500 zł
  5. Remont przystanku przy remizie – 2000 zł

 

       Łączna kwota – 24 000 zł

       Pozostała kwota – 13 548 zł – doposażenie boiska

 

       ZADANIA NA ROK 2019

  • Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym
  • Budowa zadaszenia nad kubłem przy Domu Ludowym
  • Zamontowanie monitoringu na boisku
  • Montaż bramy wjazdowej i furtki na boisko