Pamiętajmy o Annach

28 lipca w kapliczce św. Anny o godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza św. odpustowa, którą sprawował Ks. Proboszcz Roman Rak. Z okazji niedawnych imienin Anny, został przywieziony wspaniały tort, którego mogli posmakować uczestnicy tego wydarzenia. Organizatorami tej uroczystości była Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Jaszkowej Górnej.

Św. Anna odegrała znaczącą rolę w kulturze chrześcijańskiej.  Była matką  Najświętszej Maryi Panny i babcią Jezusa Chrystusa.  Imię Anna pochodzi z hebrajskiego hanna, co znaczy „łaska”. Św. Anna patronuje również naszej malowniczo położonej barokowej kapliczce, w której corocznie odbywają się odpustowe Msze św.